Uzņēmums

Sākot no 2010. gada, BIOORG PRO OÜ specializējas ekoloģiskās lauksaimniecības jomā. Augstas kvalitātes produktu ražošanas un to visā pasaulē izplatīšanas pamatā ir sadarbība ar zinātnes, tehnoloģijas, mārketinga un tirdzniecības jomas zinātniekiem un viņu piedāvātā profesionālā informācija.

Mūsu SPĒKS ir plašais produktu klāsts, kur visus produktus var savstarpēji kombinēt, lai gūtu maksimālu rezultātu. Produkti ir izstrādāti iepriekšēju, laboratorijā veiktu pētījumu un praktisku izmēģinājumu rezultātā.

Visa BIOORG PRO produkcija ir bioloģiski aktīva, kas nozīmē, ka augi spēj uzņemt 100% no visām produktā esošajām barības vielām un elementiem.

ATBALSTAM savus klientus jau no pašiem pirmajiem soļiem. Produktiem ir pievienotas visaptverošas lietošanas instrukcijas un pamācības, kādi apstākļi ir jānodrošina, lai gūtu labākus rezultātus, kā arī mēs palīdzam risināt ikdienā sastopamos jautājumus.

PRAKSE ir parādījusi, ka BIOORG PRO produkcija veiksmīgi palīdz arī parastajā (ķīmiskajā) lauksaimniecībā. Mūsu produkti palīdz uzlabot augsnes sastāva kvalitāti un mikrofloru, kas ir galvenie faktori augu attīstībā. Praktiskās lietošanas rezultātā var droši apgalvot, ka ievērojami samazinājās minerālmēslojuma, pesticīdu un citu preparātu lietošanas normatīvās devas, pie kam ietekme uz ražas kvalitāti un apjomu bija pozitīva.

Ekoloģiskajā lauksaimniecībā pastāvīga BIOORG PRO produktu lietošana nodrošina augsnes kvalitāti un mikrofloras uzlabošanos, un šī ietekme saglabājas gadiem ilgi.

Labāku rezultātu ekoloģiskajā lauksaimniecībā nodrošina visa BIOORG PRO produktu sortimenta lietošana (tā sauc. kokteilis), pie kam svarīgi ir sekot, lai produktu savstarpējie daudzumi būtu pareizi. Ar viena vai divu produktu lietošanu mēs saņemam tikai daļu no auga augšanas potenciāla, turpretī lietojot pareizās proporcijās vairākus preparātus kopā, zināmā laika periodā var sasniegt 100% potenciālu.

Mūsu pieredze ir parādījusi, ka panākumus lauksaimniecībā nodrošina pareiza ATTIEKSME – ir jāstrādā ilgstošas stabilitātes vārdā. Objektīvu vērtējumu veiktajiem pasākumiem var dot, balstoties uz vismaz 5 gadu statistiku.

BIOORG PRO produktu lietošana ir devusi rezultātus – un ne tikai vienu vien reizi!

BOORG PRO produkti ir sertificēti, balstoties uz Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008 par ekoloģisko lauksaimniecību.

MĒS ZINĀM, ražot, lietot un tirgot bioloģiskos (organiskos) produktus!

JŪSU pirmā IZVĒLE

BIOORG PRO ir jūsu labākā izvēle, jo …

Mūsu spēcīgo tirgus pozīciju nodrošina savas nozares speciālistu zināšanas un pieredze bioloģiski aktīvo produktu ražošanā no dabas resursiem.

MADE in EUROPE – Viss produktu sortiments ir ražots Eiropā, izmantojot vietējos materiālus!

AUGSTA KVALITĀTE – Mēs garantējam produktu drošu un vienmēr augstu kvalitāti atbilstoši izsniegtajai drošības datu lapai. Mūsu ražošana atbilst Eiropas ražošanas un drošības prasībām. Izejvielu un ražošanas procesu atbilstību Komisijas Regulai (EK) Nr. 889/2008 (BIO-Regula), tās ievērošanu un izpildi nepārtraukti ir kontrolējuši un apliecinājuši vietējie veterinārie resori un auditētas neatkarīgas iestādes. Lai saglabātu un nodrošinātu produkcijas augsto kvalitāti, regulāri tiek veikti kontrolizmēģinājumi sadarbībā ar akreditētu ārvalstu laboratoriju (EUROFINS DE).

Labākā CENAS/KVALITĀTES ATTIECĪBA – Mūsu pārbaudītās kvalitātes izejviela un optimālais, bez traucējumiem ražošanas process nodrošina stabilas ražošanas izmaksas un augstu kvalitāti.

SADARBĪBA AR BIOORG PRO ir PANĀKUMU atslēga!