BIOORG BF

BIOORG BF (Biological Fungi – Bioloogiline seen) – kasulik sümbiootiline Arbuskulaarne Mükoriisa Seen (AMS), mis omab olulist rolli taime juurestiku, mulla bioloogia ja keemia tagamiseks. AMS kasutatakse kõikide taimede puhul juurestiku parandamiseks. Taimed, milledel kasutatakse AMS on sageli vastupidavamad haigustele, põuale ja putukatele, väiksema vee ja väetiste vajadusega.

BF-UNIBF-UNI

BIOORG BF-UNI (UNIversaalne, põllukultuurid, puu- ja juurviljad, aiandus)

KOOSTIS:

Bioaktiivsed osakesed (fragmendid koloni-seeritud juurtest, spoorid ja seeneniidistiku fragmendid) sisaldavad kuut Euroopa muldades enim looduslikult tekkivat mükoriisa seent:

 1. Claroideoglomus etunicatum
 2. Rhizophagus irregularis
 3. Claroideoglomus claroideum
 4. Funneliformis mosseae
 5. Funneliformis geosporum
Looduslikud lisa komponendid:
loodusliku lisandi osa 107 g. igas toote kg.                                         Sapropeel Alginaat (merevetikas)
Keratiin
Dolomiit
Apatiit and jahvatatud fosfaadid
Humaat
Patentkali
Vett salvestavad graanulid

EELISED:

 • suurem kasvupotentsiaal, jätkusuutlik ja ökoloogiline toitumine
 • suurem põua ja soola tolerants;
 • vähendab keskkonnamõju stressi;
 • tagab kaitse juurepatogeenide vastu;
 • suureneb õitsemise ja puuviljade saagikus

LISAKS:

 • Kinnitame, et toode ei sisalda geneetiliselt muundatud materjali.
 • Toode on vaba haigustekitajatest ja mullast.

KASUTAMINE:

 • Väetamine, tahke 15 g/ 1 l. taime juurestiku kohta, 40-80 kg/ha.
 • Väetamine, vedelik-leotis 15 g/ 75 g. vett

 


BF-SEEDBF-SEED

BIOORG BF-SEED (SEEMNE töötlemine)

KOOSTIS:

– Rhizophagus irregularis seene bio-aktiivsed osakesed (spoorid ja seeneniidistiku fragmendid), mis tekivad looduslikult mullas, miinimum spooride arv 1000 tk. toote igas g.
– Tahke siduvaine: kaltsineeritud diatomiitmuld

MÕJU:

– suurem kasvupotentsiaal, jätkusuutlik ja ökoloogiline toitumine
– suurem põua ja soola tolerants;
– vähendab keskkonnamõju stressi;
– tagab kaitse juurepatogeenide vastu;
– suureneb õitsemise ja puuviljade saagikus

LISA:

– Kinnitame, et toode ei sisalda geneetiliselt muundatud materjali.
– Toode on vaba haigustekitajatest ja mullast.

KASUTAMINE:

– Väetamine 250 g lisamine lahusesse 20000 taime kogusel hektaril
– Puhtimine vedelik-leotis 250 g/4 l.


BF-GBF-G

BIOORG BF-G (Gardening – aiandus)

KOOSTIS:

Bioaktiivsed osakesed (seeneniidistiku fragmendid) sisaldavad kolme Euroopa muldades enim looduslikult tekkivat mükoriisa seent:

1. Oidiodendron maius
2. Rhizoscyphus ericae liik 1
3. Rhizoscyphus ericae liik 2

Looduslikud lisa komponendid:

Peenturvas
Keratiin
Fosfaat
Alginaat (merevetikas)
Klinoptiloliidi savi
Vett salvestavad graanulid

MÕJU:

– suurem kasvupotentsiaal, jätkusuutlik ja ökoloogiline toitumine
– suurem põua ja soola tolerants;
– vähendab keskkonnamõju stressi;
– vähendab väetiste vajadust;
– parandab taime juurdumist ümberistutamisel

LISA:

– Kinnitame, et toode ei sisalda geneetiliselt muundatud materjali.
– Toode on vaba haigustekitajatest.

KASUTAMINE:

– Väetamine, vedelik-leotis 100 g/ 1,5 l. vett, taim juurtega leotisse kasta


BF-OBF-O

BIOORG BF-O (Others – teised valdkonnad, metsandus)

KOOSTIS:

Bioaktiivsed osakesed (spoorid ja seeneniidistiku fragmendid) sisaldavad kuut Euroopa muldades enim looduslikult tekkivat mükoriisa seent:

Seeneniidistik:
1. Amanita muscaria
2. Hebeloma crustuliniforme
3. Laccaria proxima
4. Paxillus involutus

Elav spoorid:
1. Pisolithus arrhizus
2. Scleroderma citrinum

Looduslikud lisa komponendid:

Peenturvas
Keratiin
Apatiit
Dolomiit
Humaat
Alginaat (merevetikas)
Klinoptiloliidi savi
Vett salvestavad graanulid

MÕJU:
– suurem kasvupotentsiaal, jätkusuutlik ja ökoloogiline toitumine
– suurem põua ja soola tolerants;
– vähendab keskkonnamõju stressi;
– vähendab väetiste vajadust;
– parandab taime juurdumist ümberistutamisel

LISA:
– Kinnitame, et toode ei sisalda geneetiliselt muundatud materjali.
– Toode on vaba haigustekitajatest.

KASUTAMINE:
– 100 g pakend arvestatud 100 istiku või 10 puu väetamiseks.